Børnetilskud

Denne side kan bruges til beregning af børnetilskud. Indtast tal i felterne og tryk på "Beregn".
Klik på ?-tegn hvis du vil have forklaring til det enkelte felt.

[changeLang]  
   
   
 
X

Antal børn

Der kan tildeles børnetilskud til børn, såfremt

 1. barnet er under 18 år, og ikke forsørges direkte af det offentlige,
 2. barnet har hjemkommune i Grønland, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland,
 3. barnet eller den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt enten har dansk indfødsret, eller i henhold til internationale aftaler er berettiget til at modtage sikringsydelser i Grønland, eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år,
 4. barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge, og
 5. barnet ikke har indgået ægteskab.

Tilskuddet bortfalder ved udløbet af den måned, barnet fylder 18 år.

Læs mere om det formelle grundlag ved at klikke på knappen Lovgrundlag på forsiden.

X

Indkomst

Som udgangspunkt skal den skattepligtige indkomst 2 år før børnetilskudsåret i den familie hvor barnet bor, lægges til grund ved udbetaling af børnetilskud. Børnetilskud for 2003 beregnes altså på grundlag af skattepligtig indkomst i 2001.

 1. Bor barnet sammen med begge sine forældre, udbetales børnetilskuddet på grundlag af disses samlede skattepligtige indkomst.
 2. Bor barnet sammen med den ene af sine forældre, udbetales børnetilskuddet på grundlag af dennes skattepligtige indkomst. Bor forælderen sammen med en samlever eller er forælderen gift, medregnes ægtefællens eller samleverens indkomst, selvom vedkommende ikke har forsørgelsespligt overfor barnet. Forælderens samliv med en samlever skal dog have varet mere end 1 år forud for børnetilskudsårets begyndelse, før samleverens indkomst medregnes ved udbetalingen af børnetilskuddet.
  Ved samlever forstås en person forælderen lever i parforhold med.
 3. Er barnet privat plejeanbragt, udbetales børnetilskuddet på grundlag af plejeforældrenes indkomst, såfremt plejeforældrene har gyldig plejetilladelse til barnet. Har "plejeforældrene" ikke gyldig plejetilladelse, beregnes børnetilskuddet, efter hovedreglen, d.v.s på grundlag af forældrenes indkomst.
 4. Er barnet på skolehjem el.lign. og tilmeldt folkeregisteret på opholdsstedet, udbetales børnetilskuddet på grundlag af indkomsten hos den forælder, hvor barnet senest var tilmeldt. Var barnet privat plejeanbragt inden opholdet på skolehjem el.lign., kan det sociale udvalg i barnets hjemkommune beslutte, at tilskuddet skal udbetales på grundlag af de tidligere plejeforældres indkomst. Dette kan ofte være tilfældet, hvor barnet ikke har kontakt med de biologiske forældre, men fortsat har tilknytning til de tidligere plejeforældre.
 5. Bor forældrene ikke sammen, og bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales børnetilskuddet på grundlag af indkomsten hos den forælder, der modtager et eventuelt underholdsbidrag til barnet. Betaler ingen af forældrene underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetilskuddet på grundlag af indkomsten hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret ved første udbetaling af børnetilskud i et kalenderår.

Kan en person godtgøre, at den skattepligtige indkomst er væsentlig og varig nedsat, kan det sociale udvalg undtagelsesvis beslutte, at udbetale børnetilskuddet på baggrund af den forventede skattepligtige indkomst.

Læs mere om det formelle grundlag ved at klikke på knappen Lovgrundlag på forsiden.


Antal børn ?
     
Forældreindkomst: ?
Mor
Far